Nieuws

Gubbels zet in op duurzaam materiaalverbruik!

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunten neemt. Door beton (afkomstig uit sloopprojecten) te bewerken door middel van breken, zeven en...

Lees meer

Mobiele puinbreker, zeef en wasser.

Grond- en reststoffenbank Zuid Nederland beschikt over een mobiele puinbreker, zeef en wasser. Geschikt voor produceren van betongranulaat 4-22 onder certificaat BRL2506. 100% circulair. Ook kunnen we 0-4, 4-16 en 4-32 leveren. Vraag naar de mogelijkheden;...

Lees meer

Toepassing indumix® stortplaats Attero Landgraaf

Toepassing indumix® stortplaats Attero Landgraaf In opdracht van Attero Landgraaf heeft Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. in maart 2018 ca. 15.000 ton immobilisaat (indumix®) toegepast voor de toegangswegen naar de stortplaats. Hiervoor is...

Lees meer

Helvoirt Indumix uitbreiding grondbank (gereed)

GRZN heeft in 2015 haar locatie TOP de Hoef in Helvoirt uitgebreid van 1,6 ha naar 4,5 ha. Voor de uitbreiding heeft GRZN als funderingslaag in 2015/2016 ca. 56000 ton Indumix toegepast. Op de Indumix verharding is asfalt toegepast. De indumix verharding...

Lees meer

Bergen op Zoom Indumix Crealis (gereed)

Crealis in Bergen op Zoom is producent van chemische producten. Voor de uitbreiding op de locatie heeft GRZN Indumix geleverd als funderingsmateriaal, waarop later de asfaltverharding is aangebracht. De werkzaamheden vonden plaats onder streng...

Lees meer

N 269 Tilburg – Reusel (gereed)

Ten behoeve van reconstructie van de N269 Tilburg –Reusel heeft GRZN samen met Gubbels / Gebr. van Kessel de afvoer en leverantie van afvalstoffen en leverantie van bouwstoffen vezorgd. In totaal is ca. 20.000 ton betonpuin afgevoerd t.b.v. recycling als...

Lees meer

Geluidwal De Sprackelaer Sprang-Capelle (gereed)

In 2016 is door Scheuders uit Brakel gestart met de aanleg van een geluidswal langs de A 59 t.h.v. De Sprackelaer te Sprang-Capelle. Voor een goede bereikbaarheid op de loslocatie is door GRZN eerst een weg aangelegd van Indumix (immobilisaat,...

Lees meer

Biezenmortel Hengstven ( gereed)

Gubbels heeft eind 2016/begin 2017 een bodemverschralingsproject uitgevoerd voor Natuurmonumenten. Hierbij is ca. 60.000 m3 grond vrijgekomen. GRZN heeft de afzet van deze grond verzorgd.

Lees meer

Golfbaan Cromvoirt (in uitvoering)

Nabij onze locatie wordt een golfbaan aangelegd. Voor de realisatie is een tekort aan zand voor ophoging. De ophoging kan worden gerealiseerd met zand (AW 2000) conform Besluit Bodemkwaliteit. Bereikbaarheid De grond dient te worden aangeleverd met...

Lees meer

Ophoging Haven Acht Waalwijk (in uitvoering)

De gemeente Waalwijk gaat bedrijventerrein Haven Acht verder ontwikkelen. Hiervoor dient het terrein te worden opgehoogd met zand voor ophoging. De ophoging kan worden gerealiseerd met zand (t/m klasse industrie) conform het Besluit Bodemkwaliteit....

Lees meer

Verontdieping Koornwaard Empel (in uitvoering)

De voormalige zandwinning aan de Koornwaard te Empel dient te worden verontdiept. De verontdieping wordt gerealiseerd met herbruikbare grond (t/m klasse industrie) en waterbodem volgens de nieuwe systematiek klasse A en B, conform het Besluit Bodem...

Lees meer