Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland maakt gebruik van verschillende technieken om de kwaliteit van grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen te verhogen.

Droogzeven

We beschikken over verschillende mobiele zeef-/sorteerinstallaties, waarmee een kwaliteitsverbetering van grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen kan worden gerealiseerd. Bij het droog zeven worden grove bijmengingen uit de partij grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen verwijderd.

Het zeven (horren) van ballastgrind verontreinigd met metalen zorgt voor het verlagen van de verontreiniging. De grove ballastgrind wordt gescheiden van de grond met verontreinigde deeltjes. De verontreinigde grond wordt verder afgezeefd om de concentratie van de verontreiniging te verlagen tot een acceptabel minimum. Indien de concentratie van de verontreiniging in de grond te hoog blijft wordt deze op een andere manier verder gereinigd

Partijen grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen verontreinigd met asbest, slakken, sintels e.d. worden gezeefd. Dit voeren we uit door middel van een schud- of trommelzeef. Het zeven is gericht op een milieu hygiënische verbetering van de kwaliteit van de resterende grond of granulaat. In het geval er sprake is van asbesthoudende stromen (> 100 mg/kg asbest) dan vindt het zeven onder asbestcondities plaats. Daarbij wordt aandacht besteed aan het voorkomen van emissie van schadelijk stoffen naar de omgeving

Na het zeven/sorteren wordt de (voorheen) vervuilde grond of bouwstof weer toegepast als schone grond of secundaire bouwstof.

Biologisch reinigen

Biologische reiniging is een tweede kwaliteitsverhogende handeling die we gebruiken om grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen schoon te maken.
Biologische reiniging heeft als doel de organische verontreinigingen in partijen grond in vergaande mate af te breken. Organische verontreinigingen omvatten voornamelijk koolwaterstoffen zoals diesel, benzine, petroleum, vluchtige aromaten. De biologische afbraak wordt gestimuleerd door middel van toevoeging van specifieke bacteriën en de creatie van zo gunstig mogelijke omstandigheden (o.a. vochtigheid, zuurstofhuishouding) Hierna veranderd de organische verontreiniging in onschadelijke eindproducten water en CO2. Deze reiniging geschied volgens BRL 7500-protocol 7510.

Voor de reiniging van partijen grond wordt de partij vaak nog gezeefd om stenen en andere bodemvreemde materialen te verwijderen. Daarna kunnen partijen grond worden ingezet als toepasbare grond.
Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0411-642905 of mail naar info@grzn.nl


Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?