Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. is al meer dan 15 jaar actief op het gebied van het (tijdelijk) opslaan, bewerken en herbestemmen van grond- en reststoffen.

Indumix mengen

 

 

 

Locatie TOP de Hoef

 

 

 

Zeven en wassen betongranulaat 4-22 mm

 

 

 

Zeven

 

 

 

Nieuws >

Gubbels zet in op duurzaam materiaalverbruik!

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunten neemt. Door beton (afkomstig uit sloopprojecten) te bewerken door middel van breken, zeven en...

Lees meer

Mobiele puinbreker, zeef en wasser.

Grond- en reststoffenbank Zuid Nederland beschikt over een mobiele puinbreker, zeef en wasser. Geschikt voor produceren van betongranulaat 4-22 onder certificaat BRL2506. 100% circulair. Ook kunnen we 0-4, 4-16 en 4-32 leveren. Vraag naar de mogelijkheden;...

Lees meer

MEER NIEUWS LEES VERDER >

Over GRZN

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. is een dochteronderneming van Gubbels en al meer dan 17 jaar actief op het gebied van het (tijdelijk) opslaan, bewerken en herbestemmen van grond- en reststoffen. Partijen (verontreinigde) grond, bagger en of reststoffen kunnen op elk moment bij GRzN B.V. worden aangeboden, ongeacht de omvang van de partij en de beschikbare analysegegevens.

Gubbels is uw partner als het gaat om:

  • Grond-, Weg- & Waterbouw
  • Bodemsanering
  • Sloopwerken
  • Recycling & Transport
  • Immobiliseren
  • Asbestsanering
  • Materieel
  • Grond- & Reststoffen
  • Vijzelen
  • Schroeffunderen

Onderdeel van Gubbels:

Brabant BreCom B.V. verwerkt, met een mobiele puinbreker, puin tot gecertificeerd granulaat. Het recycling granulaat wordt voornamelijk ingezet als funderingsmateriaal onder wegen of vloeren. LEES VERDER >

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. is vaak een bemiddelaar tussen een partij, die grond- en reststoffen van de hand wil doen en partijen, die deze partijen juist nodig hebben. Daarbij is het van groot belang dat de kwaliteit van de grond- en reststoffen onomstreden en zonder risico’s is.
LEES VERDER >

Indumix® is een door middel van koude immobilisatie gemaakte hoogwaardige bouwstof. Verontreinigde materialen die vrijkomen bij sloopwerken en saneringswerken kunnen vaak weer toegepast worden in civiele projecten.
LEES VERDER >