Acceptatie

Partijen (verontreinigde) grond, bagger en reststoffen kunnen op elk moment worden aangeboden bij GRZN. De grond- en reststoffen variëren van (verontreinigde grond), asbesthoudend puin, ballastmateriaal, teerhoudend asfalt en reststoffen van drinkwaterproductie, gieterijen. Deze partijen zijn al dan niet voorzien van analyses/kwaliteitsgegevens.De aangeleverde partijen worden na aanvoer gekwalificeerd en/of bewerkt. Partijen onverdachte grond worden ingenomen en opgebulkt conform de Beoordelingsrichtlijn BRL 9335-1.

Levering


GRZN heeft de mogelijkheid om vanuit voorraad gecertificeerde producten te leveren zoals zand voor aanvulling of ophoging, zand voor zandbed, meng- en of betongranulaat, teelaarde, bomengrond, bomenzand en bomengranulaat.
De teelaarde/ bomenzand worden geproduceerd conform de BRL 9335-4.
Leverantie vindt plaats vanuit de inrichtingen in Helvoirt, Vught en Bergen op Zoom. Daarnaast kan rechtstreeks vanuit projecten worden geleverd.

Bemiddeling


GRZN bevindt zich dagelijks in de markt voor grond en bouwstoffen. Hierdoor heeft GRZN continu inzicht naar de vraag en aanbod van grond/ bouwstoffen stromen in de markt. GRZN wordt dan ook vaak door derden ingeschakeld als bemiddelaar om de vraag naar en aanbod van partijen grond en bouwstoffen aan elkaar te koppelen.
Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0411-642905 of mail naar info@grzn.nl


Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?