Projectmanagement


Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland is een veelzuidige speler in de markt van grond- en bouwstoffen. Met een team van ervaren specialisten zijn wij altijd op de hoogte van de veranderende wetgeving die hierop van toepassing is.
Wij kunnen u ontzorgen door het volledige projectmanagement uit te voeren; van de initiatieffase, waarbij vergunningen ingediend dienen te worden, tot ontwerp en de daadwerkelijke uitvoering van een project.

U kunt bij grond- en baggerprojecten denken aan:
 • Bouwputten;
 • IBC-werken (werken met bouwstoffen waar 'aanvullende voorwaarden' voor gelden, zoals het Isoleren, Beheersen en Controleren van de toegepaste bouwstof);
 • Geluidswallen;
 • Bodemsaneringen;
 • Waterbergingen;
 • Overige grootschalige bodemtoepassingen.

Het gaat daarbij om onderwerpen als milieuwetgeving, veiligheid, logistiek, commercie en communicatie met betrokken partijen. Met twee eigen grondbank locaties en een mobiele weegbrug kunnen wij daarbij ook de af-en aanvoer van grond aanbieden en/of controleren.


Onderzoek en advies


GRzN heeft daarnaast brede kennis en ervaring op het gebied van minerale reststoffen en grondsoorten.
We kunnen u van dienst zijn met het uitvoeren van:
 • Bodemonderzoeken;
 • Partijkeuringen;
 • Civieltechnisch onderzoek;
 • Hoogte- en/of dieptemetingen van locaties;
 • Overige onderzoeken, zoals grondwateronderzoek.
Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we u voorzien van een passend advies.

 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0411-642905 of mail naar info@grzn.nl


Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?