In opdracht van Attero Landgraaf heeft Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. in maart 2018 ca. 15.000 ton immobilisaat (indumix®) toegepast voor de toegangswegen naar de stortplaats. Hiervoor is gebruik gemaakt van de aanwezige materialen welke door Attero beschikbaar zijn gesteld. Hiermee zijn onnodige transportbewegingen met vrachtwagens voorkomen en past dit perfect in het huidige maatschappelijk beleid van Circulaire Economie.

Voordat de werkzaamheden zijn begonnen is de gehele werklocatie middels GPS ingemeten en verwerkt in een 3D-model. Voor de verwerking is gebruik gemaakt van eigen materieel zoals een loader, bulldozer en wals. Deze machines zijn voorzien van GPS en met behulp van het vooraf gemaakte 3D-model kunnen de werkzaamheden zeer nauwkeuring worden uitgevoerd.

Grond- en Reststoffen Zuid-Nederland is o.a. in het bezit van de certificaten NL-BSB certificaat BRL9322 (mengsel van cementgebonden minerale reststoffen) en BRL7500, BRL SIKB 7500, protocol 7510 (Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie).

Voor de afwerking van de aangebrachte immobilisaat heeft de opdrachtgever gekozen voor een asfaltverharding.

KLAAR OM JOUW PROJECT MET ONS TE STARTEN?

Contact opnemen
Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?