Diensten

Advisering

GRzN B.V. heeft een brede kennis en ervaring op het gebied van minerale reststoffen en grond. We kunnen u van dienst zijn met het uitvoeren van bodemonderzoeken, partijkeuringen, civieltechnisch onderzoek en overige onderzoeken. Aan de hand van deze...

Lees meer

Projectmanagement

GRZN heeft kennis omtrent de markt van grond en bouwstoffen en de wetgeving die hierop van toepassing is. GRZN kan u van dienst zijn in de ontwerp en uitvoeringsfase van grond en baggerprojecten (bijvoorbeeld bouwputten, IBC-werken, geluidswallen en...

Lees meer

Grondbank: Tijdelijke opslag

GRZN biedt ook de mogelijkheid om materialen tijdelijk op te slaan omdat bijvoorbeeld op de bouwlocatie geen opslag mogelijkheden zijn of omdat een partij niet rechtstreeks naar een eindverwerker kan worden gebracht. Opslag vindt plaats op een...

Lees meer

Puinrecycling

GRZN accepteert binnen haar locaties slooppuin en asfalt. De slooppuin wordt door haar zusterbedrijf Brabant BreCom B.V. (www.brecom.nl) deze steenachtige materialen onder certifcaat BRL 2506 gebroken tot meng- en/of betongranulaat als funderingsmateriaal...

Lees meer

Grondreiniging: Immobilisatie

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. heeft het product Indumix® ontwikkeld. Indumix® is een creatieve oplossing voor verantwoord hergebruiken van secundaire en teriaire bouwstoffen, verontreinigde grond en industriële reststoffen. Het product is...

Lees meer

Grondreiniging: Droogzeven

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. beschikt over een mobiele zeef-/sorteerinstallatie, waarmee een kwaliteitsverbetering van grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen kan worden gerealiseerd. Bij het droog zeven worden grove bijmengingen uit...

Lees meer

Grondreiniging: Biologisch reinigen van grond

Biologische reiniging is een van de activiteiten van Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. Biologische reiniging heeft als doel de organische verontreinigingen in partijen grond in vergaande mate af te breken. Organische verontreinigingen omvatten...

Lees meer

Grondbank: Leveren grond en bouwstoffen

GRZN heeft de mogelijkheid om vanuit voorraad gecertificeerde producten te leveren zoals zand voor aanvulling of ophoging, zand voor zandbed, meng- en of betongranulaat, teelaarde, bomengrond, bomenzand en bomengranulaat. De teelaarde/ bomenzand worden...

Lees meer

Grondbank: Acceptatie van grond- en reststromen

Partijen (verontreinigde) grond, bagger en reststoffen kunnen op elk moment worden aangeboden bij GRZN. De grond- en reststoffen variëren van (verontreinigde grond), asbesthoudend puin, ballastmateriaal, teerhoudend asfalt en reststoffen van...

Lees meer

Grondbank: Handel en bemiddeling grond- en bouwstoffen

GRZN bevindt zich dagelijks in de markt voor grond en bouwstoffen. Hierdoor heeft GRZN continu inzicht naar de vraag en aanbod van grond/ bouwstoffen stromen in de markt. GRZN wordt dan ook vaak door derden ingeschakeld als bemiddelaar om de vraag naar en...

Lees meer