Verontdieping Koornwaard Empel (in uitvoering)

De voormalige zandwinning aan de Koornwaard te Empel dient te worden verontdiept. De verontdieping wordt gerealiseerd met herbruikbare grond (t/m klasse industrie) en waterbodem volgens de nieuwe systematiek klasse A en B, conform het Besluit Bodem Kwaliteit. Deze zogenaamde herbruikbare (water)bodems worden derhalve nuttig toegepast bij de verondieping van deze zeer diepe voormalige zandwinning. De grond of baggerspecie kan per schip en per as naar de Koornwaard vervoerd.

Bereikbaarheid
Ofschoon het meeste materiaal per schip zal worden aangevoerd (beun, semi-beun en onderlossers) is de lokatie ook ingericht om vrachtauto’s te lossen. De depot is per as goed bereikbaar voor alle soorten vrachtwagens.

Routebeschrijving
Vanaf afslag 20 van de A2 richting Empel, vervolgens via N625 richting Maren-Kessel; nabij Gewande de Koornwaardstraat inrijden.