Paleiskwartier Den Bosch (bouwputten diverse) (in uitvoering)

Binnen het projectgebied Paleiskwartier zijn de laatste jaren vele bouwputten ontgraven, waarbij tot op heden ca. 100.000 m3 zand is vrijgekomen. GRZN heeft hiervoor de afzet van de vrijkomende grondstromen verzorgd. Momenteel zijn de laatste fases in uitvoering. Hierbij komt zowel zand (AW 2000) als zand (klasse industrie) vrij.

Bereikbaarheid
Het zand kan worden afgehaald met aangedreven vrachtwagens (in onderling overleg kan hiervan worden afgeweken). De afvoer vanaf de Oude Vlijmenseweg Den Bosch.