Ophoging Haven Acht Waalwijk (in uitvoering)

De gemeente Waalwijk gaat bedrijventerrein Haven Acht verder ontwikkelen. Hiervoor dient het terrein te worden opgehoogd met zand voor ophoging.

De ophoging kan worden gerealiseerd met zand (t/m klasse industrie) conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Bereikbaarheid
De grond dient worden aangeleverd met aangedreven vrachtwagens (in onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

Routebeschrijving
De op te hogen percelen bevinden zich op bedrijventerrein Haven Acht. Gelegen in de omgeving van de Hazardweg te Waalwijk.