N 269 Tilburg – Reusel (gereed)

Ten behoeve van reconstructie van de N269 Tilburg –Reusel heeft GRZN samen met Gubbels / Gebr. van Kessel de afvoer en leverantie van afvalstoffen en leverantie van bouwstoffen vezorgd.

In totaal is ca. 20.000 ton betonpuin afgevoerd t.b.v. recycling als betongranulaat voor de betonindustrie. Daarnaast is er ca. 10.000 ton verontreinigde grond en ca. 10.000 ton teerkalkstabilisatie afgevoerd voor reiniging.

Voor het aanvullen van de bermen heeft GRZN ca. 15.000 m3 grond klasse industrie toegepast.

De uitvoering was gebonden aan een strakke planning. De werkzaamheden zijn inmiddels gereed.