Locaties

GRZN beschikt over drie vergunde locaties, waar grond – en reststoffen kunnen worden opgeslagen, bewerkt of gereinigd.

Hoofvestiging: Nieuwkuikseweg 2 Helvoirt (oppervlakte ca. 2,5 ha)
Op deze locatie bevindt zich ons kantoor van waaruit alle onze activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast is er een sorteerhal voor de op- en overslag, sorteren van bouw- en sloopafval. Op het buitenterrein wordt slooppuin en asfalt opgeslagen en bewerkt tot granulaten voor de wegenbouw en/of betonindustrie;

De Hoef: Nieuwkuijkseweg ongenummerd Vught (oppervlakte ca. 4,5 ha)
Op deze locatie kunnen een groot scala grond- en industriële reststoffen worden opgeslagen en bewerkt. De locatie is geheel voorzien van een vloeistofdichte vloer. D.m.v. Indublokken ( legeblokken) is het terrein ingedeeld in gecodeerde vakken. Grond- en reststromen kunnen zo gescheiden van elkaar worden opgeslagen.

De Kragge: Moervaart Bergen op Zoom (oppervlakte ca. 3,00 ha)
Deze locatie bevindt zich op het terrein van de stortplaats De Kragge. Op deze locatie bevindt zich een hal, waarin diverse grond- en reststromen kunnen worden opgeslagen en bewerkt.
Het buitenterrein is ingericht voor de opslag en bewerking voor met name grond en slooppuin.

Alle locaties zijn voorzien van een weegbrug t.b.v. hoeveelheidsregistratie. Registratie vindt plaats middels het programma Grond in Zicht. Hiermee kan vanuit onze hoofdvestiging direct worden ingezien waar partijen zijn opgeslagen , welke bewerkingen met partijen zijn uitgevoerd.