Grondreiniging: Immobilisatie

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. heeft het product Indumix® ontwikkeld. Indumix® is een creatieve oplossing voor verantwoord hergebruiken van secundaire en teriaire bouwstoffen, verontreinigde grond en industriële reststoffen. Het product is innovatief, duurzaam en kostenbesparend. Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. biedt met Indumix® maatwerk en een hoogwaardige totaaloplossing.

Kwaliteit

Indumix® producten worden onderworpen aan strenge civieltechnische en milieutechnische kwaliteitscontroles. Indumix® producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat BRL 9322 “cementgebonden minerale reststoffen voor toepassing in gebonden fundering in de Grond-, Weg- en Waterbouw” (of eventueel onder partijkeuring)

Vooraf, maar ook tijdens de productie van het immobilisaat, worden monsters genomen en getest op fysisch/technische eigenschappen, zoals druk-, buig- en treksterkte, vervorming en duurzaamheid (bestendigheid tegen nat/droog- en vorst/dooiwisselingen). Ook de milieu hygiënische eigenschappen (samenstelling en uitloging van chemische onder partijkeuring).

Immobilisatie wordt uitgevoerd door GRZN in samenwerking met Indumix®. Voor verdere informatie over immobilisatie verwijzen wij u naar www.indumix.nl