Golfbaan Cromvoirt (in uitvoering)

Nabij onze locatie wordt een golfbaan aangelegd. Voor de realisatie is een tekort aan zand voor ophoging.

De ophoging kan worden gerealiseerd met zand (AW 2000) conform Besluit Bodemkwaliteit.

Bereikbaarheid
De grond dient te worden aangeleverd met aangedreven vrachtwagens (in onderling overleg kan hiervan worden afgeweken). De aanlevering dient te geschieden via de ingang aan de Deutersestraat te Cromvoirt.