Geluidwal De Sprackelaer Sprang-Capelle (gereed)

In 2016 is door Scheuders uit Brakel gestart met de aanleg van een geluidswal langs de A 59 t.h.v. De Sprackelaer te Sprang-Capelle. Voor een goede bereikbaarheid op de loslocatie is door GRZN eerst een weg aangelegd van Indumix (immobilisaat, cementgebonden fudering). Dit gaf een besparing op de kosten en bovendien waren geen dure rijplaten nodig. Op deze Indumix verharding is de geluidwal aangelegd. In totaal is binnen een periode van 1 jaar gezamenlijk met Schreuders ca. 150.000 m3 grond toegepast.