Biezenmortel Hengstven ( gereed)

Gubbels heeft eind 2016/begin 2017 een bodemverschralingsproject uitgevoerd voor Natuurmonumenten. Hierbij is ca. 60.000 m3 grond vrijgekomen. GRZN heeft de afzet van deze grond verzorgd.