Bergen op Zoom Indumix Crealis (gereed)

Crealis in Bergen op Zoom is producent van chemische producten. Voor de uitbreiding op de locatie heeft GRZN Indumix geleverd als funderingsmateriaal, waarop later de asfaltverharding is aangebracht. De werkzaamheden vonden plaats onder streng veiligheidstoezicht plaats.

GRZN heeft ook de afzet van de overtollige grond verzorgd. Uitvoering was in 2017.