Bedrijfsinfo

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. is al meer dan 15 jaar actief op het gebied van het (tijdelijk) opslaan, bewerken en herbestemmen van grond- en reststoffen. Partijen (verontreinigde) grond, bagger en of reststoffen kunnen op elk moment bij GRzN B.V. worden aangeboden, ongeacht de omvang van de partij en de beschikbare analysegegevens.

GRzN B.V. heeft een brede kennis en ervaring op het gebied van het (tijdelijk) opslaan, bewerken en herbestemmen van grond- en reststoffen. Daarbij is een ruime kennis van de veranderende wetgeving en innovaties op de markt vereist. Met deze kennis en ervaring is het vinden van een passende oplossing voor uw vraagstuk gegarandeerd.

Vanzelfsprekend beschikt GRzN B.V. over alle vereiste vergunningen en certificaten.