Grondreiniging: Droogzeven

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. beschikt over een mobiele zeef-/sorteerinstallatie, waarmee een kwaliteitsverbetering van grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen kan worden gerealiseerd. Bij het droog zeven worden grove bijmengingen uit de partij grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen verwijderd,

Het zeven (horren) van ballastgrind verontreinigd met metalen zorgt voor het verlagen van de verontreiniging. De grove ballastgrind wordt gescheiden van de grond met verontreinigde deeltjes. De verontreinigde grond wordt verder afgezeefd om de concentratie van de verontreiniging te verlagen tot een acceptabel minimum. Indien de concentratie van de verontreiniging in de grond te hoog blijft wordt deze op een andere manier verder gereinigd

Partijen grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen verontreinigd met asbest, slakken, sintels e.d. worden gezeefd. Het zeven is gericht op een milieu hygiƫnische verbetering van de kwaliteit van de resterende grond of granulaat. In het geval er sprake is van asbesthoudende stromen (> 100 mg/kg asbest) dan vindt het zeven onder asbestcondities plaats. Daarbij wordt aandacht besteed aan het voorkomen van emissie van schadelijk stoffen naar de omgeving

Na het zeven/sorteren wordt de grond of bouwstof weer toegepast als grond of secundaire bouwstof.