Grondreiniging: Biologisch reinigen van grond

Biologische reiniging is een van de activiteiten van Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. Biologische reiniging heeft als doel de organische verontreinigingen in partijen grond in vergaande mate af te breken. Organische verontreinigingen omvatten voornamelijk koolwaterstoffen zoals diesel, benzine, petroleum, vluchtige aromaten. De biologische afbraak wordt gestimuleerd door middel van toevoeging van specifieke bacteriƫn en de creatie van zo gunstig mogelijke omstandigheden (o.a. vochtigheid, zuurstofhuishouding) Hierna veranderd de organische verontreiniging in onschadelijke eindproducten water en CO2. Deze reiniging geschied volgens BRL 7500-protocol 7510.

Voor de reiniging van partijen grond wordt de partij vaak nog gezeefd om stenen en andere bodemvreemde materialen te verwijderen. Daarna kunnen partijen grond worden ingezet als toepasbare grond.