Grondbank: Leveren grond en bouwstoffen

GRZN heeft de mogelijkheid om vanuit voorraad gecertificeerde producten te leveren zoals zand voor aanvulling of ophoging, zand voor zandbed, meng- en of betongranulaat, teelaarde, bomengrond, bomenzand en bomengranulaat.
De teelaarde/ bomenzand worden geproduceerd conform de BRL 9335-4.
Leverantie vindt plaats vanuit de inrichtingen in Helvoirt, Vught en Bergen op Zoom. Daarnaast kan rechtstreeks vanuit projecten worden geleverd.